Základní informace

Ceny stravného platné od 1.11.2017
věková kategorie trvalý pobyt cena 1 oběda dotace cena s dotací záloha na měsíc
3-6 let MŠ Braňany 29,00 Kč 6,00 Kč - OÚ 23,00 Kč 500,00 Kč 
3-6 let MŠ Želenice 29,00 Kč 6,00 Kč - OÚ 23,00 Kč 500,00 Kč
3-6 let MŠ  Cizí 29,00 Kč 0,00 Kč  29,00 Kč 640,00 Kč 
7 let MŠ Braňany 35,00 Kč 6,00 Kč - OÚ 29,00 Kč 640,00 Kč
7 let MŠ Želenice 35,00 Kč 6,00 Kč - OÚ 29,00 Kč 640,00 Kč
7 let MŠ Cizí 35,00 Kč 0,00 Kč 35,00 Kč 770,00 Kč
7-10 let ZŠ Braňany 21,00 Kč 4,00 Kč - OÚ 17,00 Kč 360,00 Kč
7-10 let ZŠ  Cizí 21,00 Kč  0,00 Kč 21,00 Kč 440,00 Kč
11-14 let ZŠ Braňany 24,00 Kč 4,00 Kč - OÚ 20,00 Kč 420,00 Kč
11-14 let ZŠ Cizí 24,00 Kč 0,00 Kč 24,00 Kč 510,00 Kč
15 let a více ZŠ Braňany 26,00 Kč 4,00 Kč - OÚ 22,00 Kč 460,00 Kč
15 let a více ZŠ Cizí 26,00 Kč 0,00 Kč  26,00 Kč 550,00 Kč
zaměstnanec   26,00 Kč 10,00 Kč - FKSP 16,00 Kč 340,00 Kč
cizí strávník   46,00 Kč 0,00 Kč 46,00 Kč 960,00 Kč
praktikant,dohody   26,00 Kč 0,00 Kč  26,00 Kč 550,00 Kč
bývalý zaměstnanec   26,00 Kč 2,00 Kč - FKSP 24,00 Kč 500,00 Kč

Školné v mateřské škole:

  • na celý měsíc                                           200,00 Kč                                            
  • předškolní děti (děti od pěti let věku)           0,00 Kč                    

 

Obědy i školné lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ, složenkou nebo trvalým příkazem.

Platby poukazujte na tento bankovní účet:  27-7666800217/0100

                                       variabilní symbol:  31412111

telefon:  478 618 570 - kancelář školní jídelny

              792 331 003 - Pospíšilová Monika

e-mail:    zs.branany.jidelna@seznam.cz

 

Stravné musí být hrazeno vždy na jeden měsíc dopředu !!!

  • Odhlásit oběd je potřeba vždy jeden den dopředu (do 12:00 hod.).
  • Obědy v mateřské škole jsou automaticky odhlašovány a přihlašovány každé ráno dle docházky paní učitelkou.
  • Prázdniny, státní svátky, ředitelská volna, i akce pořádané školou např. ŠVP, školní výlet apod. jsou odhlašovány automaticky. 
  • Pokud dítě bude nemocné, je možnost si první den odnést stravu v jídlonosiči (v 11:00 hod) a po zbytek nemoci obědy odhlásit (osobní návštěva, telefon,e-mail).
  • Vyúčtování přeplatků za obědy se provádí jednou za školní rok a to obvykle v době letních prázdnin. 
  • Aktuální stavy na kontech dětí Vám budou sděleny kdykoliv během roku, ale pouze při osobní návštěvě (telefonicky tyto informace nesdělujeme).

 

Vedoucí školní jídelny:            

Pospíšilová Monika 

Kuchařky:   

Rychecká Kateřina

Dužeková Dana

Novotná Klára