Pospíšilová Monika

Braňany č.p.191
Braňany
435 22
478 618 570 - jídelna
792 331 003 - Pospíšilová Monika
zs.branany.jidelna@seznam.cz

Základní informace

Ceny stravného platné od 1.8.2019
věková kategorie trvalý pobyt cena 1 oběda dotace cena s dotací záloha na měsíc
3-6 let MŠ Braňany 34,00 Kč 6,00 Kč - OÚ 28,00 Kč 600,00 Kč 
3-6 let MŠ Želenice 34,00 Kč 6,00 Kč - OÚ 28,00 Kč 600,00 Kč
3-6 let MŠ  Cizí 34,00 Kč 0,00 Kč  34,00 Kč 740,00 Kč 
7 let MŠ Braňany 40,00 Kč 6,00 Kč - OÚ 34,00 Kč 740,00 Kč
7 let MŠ Želenice 40,00 Kč 6,00 Kč - OÚ 34,00 Kč 740,00 Kč
7 let MŠ Cizí 40,00 Kč 0,00 Kč 40,00 Kč 870,00 Kč
7-10 let ZŠ Braňany 25,00 Kč 4,00 Kč - OÚ 21,00 Kč 460,00 Kč
7-10 let ZŠ  Cizí 25,00 Kč  0,00 Kč 25,00 Kč 540,00 Kč
11-14 let ZŠ Braňany 28,00 Kč 4,00 Kč - OÚ 24,00 Kč 520,00 Kč
11-14 let ZŠ Cizí 28,00 Kč 0,00 Kč 28,00 Kč 610,00 Kč
15 let a více ZŠ Braňany 30,00 Kč 4,00 Kč - OÚ 26,00 Kč 570,00 Kč
15 let a více ZŠ Cizí 30,00 Kč 0,00 Kč  30,00 Kč 660,00 Kč
zaměstnanec   30,00 Kč 10,00 Kč - FKSP 20,00 Kč 440,00 Kč
cizí strávník   50,00 Kč 0,00 Kč 50,00 Kč 1100,00 Kč
praktikant,dohody   30,00 Kč 0,00 Kč  30,00 Kč 660,00 Kč
bývalý zaměstnanec   30,00 Kč 2,00 Kč - FKSP 28,00 Kč 610,00 Kč
svačiny ZŠ   15,00 Kč 0,00 Kč 15,00 Kč 330,00 Kč

Školné v mateřské škole:

  • na celý měsíc                                           200,00 Kč                                            
  • předškolní děti (děti od pěti let věku)           0,00 Kč                    

 

Obědy i školné lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ, složenkou nebo trvalým příkazem.

Platby poukazujte na tento bankovní účet:  27-7666800217/0100

                                       variabilní symbol:  31412111

telefon:  478 618 570 - kancelář školní jídelny

              792 331 003 - Pospíšilová Monika

e-mail:    zs.branany.jidelna@seznam.cz

 

Stravné musí být hrazeno vždy na jeden měsíc dopředu !!!

  • Odhlásit oběd je potřeba vždy jeden den dopředu (do 12:00 hod.).
  • Obědy v mateřské škole jsou automaticky odhlašovány a přihlašovány každé ráno dle docházky paní učitelkou.
  • Prázdniny, státní svátky, ředitelská volna, i akce pořádané školou např. ŠVP, školní výlet apod. jsou odhlašovány automaticky. 
  • Pokud dítě bude nemocné, je možnost si první den odnést stravu v jídlonosiči (v 11:00 hod) a po zbytek nemoci obědy odhlásit (osobní návštěva, telefon,e-mail).
  • Vyúčtování přeplatků za obědy se provádí jednou za školní rok a to obvykle v době letních prázdnin. 
  • Aktuální stavy na kontech dětí Vám budou sděleny kdykoliv během roku, ale pouze při osobní návštěvě (telefonicky tyto informace nesdělujeme).

 

Vedoucí školní jídelny:            

Pospíšilová Monika 

Kuchařky:   

Rychecká Kateřina

Dužeková Dana

Novotná Klára