Pospíšilová Monika

Braňany č.p.191
Braňany
435 22
478 618 570 - jídelna
792 331 003 - Pospíšilová Monika
zs.branany.jidelna@seznam.cz

Ovoce do škol 

Děti z 1. - 9. třídy dostávají zhruba jednou v týdnu ovoce nebo zeleninu zdarma. Projekt "Ovoce a zelenina do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Bližší informace naleznete na: www.ovoceazeleninadoskol.cz

 

Zdravá školní jídelna

Projekt Zdravá školní jídelna vznikl na podporu školního stravování, které má v naší zemi desítky let trvající tradici. Pro rodiče je školní stravování neocenitelnou službou, protože vědí, že je o jejich děti postaráno. Nicméně doba se od zavedení školního stravování změnila. Lidé si více hlídají, za co vydávají své peníze, a chtějí za ně kvalitu. Projekt Zdravá školní jídelna nám prostřednictvím deseti kritérií ukáže, že školní stravování je stále možné zlepšovat, a docílit tak toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu. Více informací na: www.zdravaskolnijidelna.cz

 

 
 

Cepík říká:

Každé jídlo, které máme, aspoň trošku ochutnáme.

Projekt zaměřený na zdravý životní styl předškolních dětí. Kdo je Cepík? Cepík je sympatická postavička chlapce stejného věku předškolních dětí, se stejnými zajmy a návyky. S dětmi se setkává v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských centrech apod. Cepík provází děti formou pohádek - divadelních představení, zásadami správného životního stylu a zároveň jim předvádí, co se stane, když se zásady zdravého životního stylu poruší. Společně pak hledají správná řešení.

Bližší informace na: https://cepik.cz/

 Základní škola:

www.zsamsbranany.cz

Mateřská škola:

www.mspampeliska.webnode.cz